Banh sinh nhat, bánh sinh nhật ngon

Hỗ trợ

Giỏ hàng

0 sản phẩm

ĐĂNG KÝ NHẬN 20,000 ĐỒNG KHI MUA BÁNH SINH NHẬT
GIẢM GIÁ 20% HÀNG NGÀY GIẢM GIÁ 50% THỨ 4 HÀNG TUẦN

bánh sinh nhật ht1507

Giá : 150,000 vnđ

Bánh sinh nhật ht1510

Giá : 150,000 vnđ

Bánh sinh nhật ht1512

Giá : 150,000 vnđ

Bánh sinh nhật ht1519

Giá : 150,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật ht1818

Giá : 180,000 vnđ

Giá cũ: 180,000 vnđ

bánh kem tươi MS: ht1526

Giá : 150,000 vnđ

bánh kem tươi MS: ht1527

Giá : 150,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT2006

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT2007

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT2502

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT3003

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật tt2501

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật tt2009

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT3001

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT2003

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

Xem tiếp

0%

bánh sinh nhật hv3501

Giá : 350,000 vnđ

Giá cũ: 350,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv3502

Giá : 350,000 vnđ

Giá cũ: 350,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv3503

Giá : 350,000 vnđ

Giá cũ: 350,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv3504

Giá : 350,000 vnđ

Giá cũ: 350,000 vnđ

bánh sinh nhật hv3505

Giá : 350,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv3506

Giá : 350,000 vnđ

Giá cũ: 350,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv4001

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv4002

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh sinh nhật cn4001

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật cn5001

Giá : 500,000 vnđ

Giá cũ: 500,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật cn6001

Giá : 600,000 vnđ

Giá cũ: 600,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật cn8001

Giá : 800,000 vnđ

Giá cũ: 800,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật cn1001

Giá : 1,000,000 vnđ

Giá cũ: 1,000,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật cn6002

Giá : 600,000 vnđ

Giá cũ: 600,000 vnđ

bánh sinh nhật cn8002

Giá : 800,000 vnđ

bánh sinh nhật cn8003

Giá : 800,000 vnđ

Xem tiếp
Bánh sinh nhật VH2001

Giá : 200,000 vnđ

bánh sinh nhật vh2002

Giá : 200,000 vnđ

bánh sinh nhật vh2003

Giá : 200,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh2004

Giá : 200,000 vnđ

bánh sinh nhật vh2005

Giá : 200,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh2006

Giá : 200,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH2007

Giá : 200,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH2008

Giá : 200,000 vnđ

Xem tiếp
Bánh sinh nhật VH2501

Giá : 250,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH2502

Giá : 250,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH2503

Giá : 250,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh2504

Giá : 250,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh2505

Giá : 250,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh2506

Giá : 250,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh2507

Giá : 250,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh2508

Giá : 250,000 vnđ

Xem tiếp
Bánh sinh nhật VH3001

Giá : 300,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3002

Giá : 300,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3003

Giá : 300,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3004

Giá : 300,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3005

Giá : 300,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3006

Giá : 300,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3007

Giá : 300,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3008

Giá : 300,000 vnđ

Xem tiếp
Bánh sinh nhật VH3501

Giá : 350,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH3502

Giá : 350,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3503

Giá : 350,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3504

Giá : 350,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3505

Giá : 350,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3506

Giá : 350,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3507

Giá : 350,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3508

Giá : 350,000 vnđ

Xem tiếp
Banh sinh nhât vh4001

Giá : 400,000 vnđ

Bánh sinh nhật Vh4002

Giá : 400,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4003

Giá : 400,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4004

Giá : 400,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh ia2501

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh ia2502

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh ia2503

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh ia2504

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh ia2505

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh ia2506

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh ia2507

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh ia2508

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh IA3001

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh IA3002

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh IA3003

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh IA3004

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh IA3005

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh IA3006

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh IA3007

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh IA3008

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh VT2002

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2401

Giá : 240,000 vnđ

Giá cũ: 240,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2004

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2003

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3001

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3002

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3501

Giá : 350,000 vnđ

Giá cũ: 350,000 vnđ

Bánh Noel NE31

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel ITC25

Giá : 250,000 vnđ

Bánh Noel NE32

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE33

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE34

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE251

Giá : 250,000 vnđ

Bánh Noel NE35

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE36

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE21

Giá : 200,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh Women'day WD2505

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh Women'day WD3001

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh Womenday WD2001

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh Womenday WD2002

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh Women'day WD2506

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

Bánh Womenday WD2510

Giá : 250,000 vnđ

Bánh Womenday WD2508

Giá : 250,000 vnđ

0%

Bánh Womenday WD2504

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh Womenday WDV501

Giá : 500,000 vnđ

Giá cũ: 500,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh vt2005

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

bánh vt2006

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

bánh vt2007

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

bánh vt2008

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Trái tim tts001

Giá : 80,000 vnđ

Giá cũ: 80,000 vnđ

0%

Trái tim tts002

Giá : 80,000 vnđ

Giá cũ: 80,000 vnđ

0%

Trái tim tts003

Giá : 80,000 vnđ

Giá cũ: 80,000 vnđ

0%

Trái tim tts004

Giá : 120,000 vnđ

Giá cũ: 120,000 vnđ

Xem tiếp
Cupcake it0007

Giá : 150,000 vnđ

Cupcake it0008

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0001

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0002

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0003

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0004

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0005

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0006

Giá : 15,000 vnđ

Xem tiếp

Bánh chéo vị dâu

Giá : 12,000 vnđ

Mousse tiramisu

Giá : 22,000 vnđ

mousse việt quất

Giá : 25,000 vnđ

mousse trà xanh

Giá : 22,000 vnđ

mousse chanh leo

Giá : 22,000 vnđ

Bánh opera

Giá : 12,000 vnđ

Bánh cuộn trà xanh

Giá : 10,000 vnđ

Red velvet

Giá : 30,000 vnđ