Banh sinh nhat, bánh sinh nhật ngon

Hỗ trợ

Giỏ hàng

0 sản phẩm

ĐĂNG KÝ NHẬN 20,000 ĐỒNG KHI MUA BÁNH SINH NHẬT
GIẢM GIÁ 20% HÀNG NGÀY GIẢM GIÁ 50% THỨ 4 HÀNG TUẦN

bánh sinh nhật HT2207

Giá : 220,000 vnđ

Bánh sinh nhật ht2210

Giá : 220,000 vnđ

Bánh sinh nhật ht2212

Giá : 220,000 vnđ

Bánh sinh nhật HT1919

Giá : 190,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật ht1918

Giá : 190,000 vnđ

Giá cũ: 190,000 vnđ

bánh kem tươi MS: ht1926

Giá : 190,000 vnđ

bánh kem tươi MS: ht1927

Giá : 190,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT3406

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT3707

Giá : 370,000 vnđ

Giá cũ: 370,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT4102

Giá : 410,000 vnđ

Giá cũ: 410,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT4503

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật tt3901

Giá : 390,000 vnđ

Giá cũ: 390,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật tt3409

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT3401

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật TT3403

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

Xem tiếp

0%

bánh sinh nhật hv4001

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv4002

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv4003

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv4004

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

bánh sinh nhật hv4005

Giá : 400,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv4006

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv4501

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật hv4502

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh sinh nhật cn4001

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

Bánh sinh nhật cn5301

Giá : 530,000 vnđ

Giá cũ: 530,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật cn6301

Giá : 630,000 vnđ

Giá cũ: 630,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật cn9501

Giá : 950,000 vnđ

Giá cũ: 950,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật cn1401

Giá : 1,420,000 vnđ

Giá cũ: 1,420,000 vnđ

0%

bánh sinh nhật cn7502

Giá : 750,000 vnđ

Giá cũ: 750,000 vnđ

bánh sinh nhật cn9302

Giá : 930,000 vnđ

bánh sinh nhật cn9503

Giá : 950,000 vnđ

Xem tiếp
Bánh sinh nhật VH2901

Giá : 290,000 vnđ

bánh sinh nhật vh3402

Giá : 340,000 vnđ

bánh sinh nhật vh3403

Giá : 340,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3404

Giá : 340,000 vnđ

bánh sinh nhật vh3405

Giá : 340,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3706

Giá : 370,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH3407

Giá : 340,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH3408

Giá : 340,000 vnđ

Xem tiếp
Bánh sinh nhật VH3701

Giá : 370,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH4202

Giá : 420,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH3603

Giá : 360,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3604

Giá : 360,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3405

Giá : 340,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3406

Giá : 340,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3407

Giá : 340,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3408

Giá : 340,000 vnđ

Xem tiếp
Bánh sinh nhật VH4201

Giá : 420,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4802

Giá : 480,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4203

Giá : 420,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4504

Giá : 450,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3705

Giá : 370,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3706

Giá : 370,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3707

Giá : 370,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh3708

Giá : 370,000 vnđ

Xem tiếp
Bánh sinh nhật VH6601

Giá : 660,000 vnđ

Bánh sinh nhật VH5102

Giá : 510,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4803

Giá : 480,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4804

Giá : 480,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh5105

Giá : 510,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh5106

Giá : 510,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh5107

Giá : 510,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh5108

Giá : 510,000 vnđ

Xem tiếp
Banh sinh nhât vh4701

Giá : 470,000 vnđ

Bánh sinh nhật Vh4702

Giá : 470,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4703

Giá : 470,000 vnđ

Bánh sinh nhật vh4704

Giá : 470,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh ia3401

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia3102

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia3403

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia4004

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

Bánh ia3405

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia3406

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia3407

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia3408

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh IA4501

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA4502

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA4503

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA3904

Giá : 390,000 vnđ

Giá cũ: 390,000 vnđ

0%

Bánh IA4505

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA4506

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA4507

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA4508

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh VT2602

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3601

Giá : 360,000 vnđ

Giá cũ: 360,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2604

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2603

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3101

Giá : 310,000 vnđ

Giá cũ: 310,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3102

Giá : 310,000 vnđ

Giá cũ: 310,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3601

Giá : 360,000 vnđ

Giá cũ: 360,000 vnđ

Bánh Noel NE31

Giá : 310,000 vnđ

Bánh Noel ITC25

Giá : 250,000 vnđ

Bánh Noel NE32

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE33

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE34

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE251

Giá : 250,000 vnđ

Bánh Noel NE35

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE36

Giá : 300,000 vnđ

Bánh Noel NE21

Giá : 200,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh Women'day WD2505

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

0%

Bánh Women'day WD3101

Giá : 310,000 vnđ

Giá cũ: 310,000 vnđ

0%

Bánh Womenday WD2001

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh Womenday WD2002

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh Women'day WD2506

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

Bánh Womenday WD2510

Giá : 250,000 vnđ

Bánh Womenday WD2508

Giá : 250,000 vnđ

0%

Bánh Womenday WD2504

Giá : 250,000 vnđ

Giá cũ: 250,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh Womenday WDV501

Giá : 500,000 vnđ

Giá cũ: 500,000 vnđ

Xem tiếp

0%

Bánh vt2605

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

bánh vt2606

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

bánh vt2607

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

bánh vt2108

Giá : 210,000 vnđ

Giá cũ: 210,000 vnđ

0%

Trái tim tts001

Giá : 80,000 vnđ

Giá cũ: 80,000 vnđ

0%

Trái tim tts002

Giá : 80,000 vnđ

Giá cũ: 80,000 vnđ

0%

Trái tim tts003

Giá : 80,000 vnđ

Giá cũ: 80,000 vnđ

0%

Trái tim tts004

Giá : 120,000 vnđ

Giá cũ: 120,000 vnđ

Xem tiếp
Cupcake it0007

Giá : 150,000 vnđ

Cupcake it0008

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0001

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0002

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0003

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0004

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0005

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it0006

Giá : 15,000 vnđ

Xem tiếp

Bánh chéo vị dâu

Giá : 12,000 vnđ

Mousse tiramisu

Giá : 22,000 vnđ

mousse việt quất

Giá : 25,000 vnđ

mousse trà xanh

Giá : 22,000 vnđ

mousse chanh leo

Giá : 22,000 vnđ

Bánh opera

Giá : 12,000 vnđ

Bánh cuộn trà xanh

Giá : 10,000 vnđ

Red velvet

Giá : 30,000 vnđ