Banh sinh nhat, bánh sinh nhật ngon

Hỗ trợ

Giỏ hàng

0 sản phẩm

ĐĂNG KÝ NHẬN 20,000 ĐỒNG KHI MUA BÁNH SINH NHẬT
GIẢM GIÁ 20% HÀNG NGÀY GIẢM GIÁ 50% THỨ 4 HÀNG TUẦN

Mousse Mâm Xôi - MS: MX11

Giá : 290,000 vnđ

mousse trà xanh - MS: TX11

Giá : 260,000 vnđ

mousse xoài - MS: X112

Giá : 290,000 vnđ

Mousse táo - MS: MT11

Giá : 290,000 vnđ

Mousse tiramisu - MS: MS11

Giá : 290,000 vnđ

Mousse tiramisu - MS: MS12

Giá : 290,000 vnđ

Mousse rum nho - MS: MRN1

Giá : 290,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3601

Giá : 360,000 vnđ

Giá cũ: 360,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2603

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

Bánh ia3401

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia3102

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia3403

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh ia4004

Giá : 400,000 vnđ

Giá cũ: 400,000 vnđ

0%

Bánh ia3405

Giá : 340,000 vnđ

Giá cũ: 340,000 vnđ

0%

Bánh IA4501

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA4502

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA4503

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA3904

Giá : 390,000 vnđ

Giá cũ: 390,000 vnđ

0%

Bánh IA4505

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

0%

Bánh IA4506

Giá : 450,000 vnđ

Giá cũ: 450,000 vnđ

Mousse Mâm Xôi - MS: MX11
mousse trà xanh - MS: TX11
mousse xoài - MS: X112
Mousse táo - MS: MT11
Mousse tiramisu - MS: MS11
Mousse tiramisu - MS: MS12
Mousse rum nho - MS: MRN1
Bánh trái tim vt3601
Bánh trái tim vt2603
Bánh ia3401
Bánh ia3102
Bánh ia3403
Bánh ia4004
Bánh ia3405
Bánh IA4501
Bánh IA4502
Bánh IA4503
Bánh IA3904
Bánh IA4505
Bánh IA4506