Product

Hỗ trợ

Giỏ hàng

0 sản phẩm

ĐĂNG KÝ NHẬN 20,000 ĐỒNG KHI MUA BÁNH SINH NHẬT
GIẢM GIÁ 20% HÀNG NGÀY GIẢM GIÁ 50% THỨ 4 HÀNG TUẦN

Notice (8): Undefined variable: shopingcart [APP/View/Product/viewshopingcart.ctp, line 105]
Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() [APP/View/Product/viewshopingcart.ctp, line 105]

Sản phẩm

Số lượng

Đơn giá / VNĐ

Thành tiền / VNĐ

Tổng tiền giỏ hàng : 0
Thanh toán
             1. Ngân hàng NN và PT Nông Thôn – Chi nhánh Nam Hà Nội
 
               Số tại khoản: 1460205046570
 
               Chủ tài khoản: Ngô Văn Khiếu
 
              2.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại thương việt nam( Vietcombank) - Chi nhánh Thành Công
 
                  Số tài khoản: 0451001422349
 
                  Chủ tài khoản: Ngô Văn Khiếu
 
              3.  Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bách Khoa
 
                 Số tài khoản: 21110000273890
  
                 Chủ tại khoản: Ngô Văn Khiếu