Bánh sự kiện

Hỗ trợ

Giỏ hàng

0 sản phẩm

ĐĂNG KÝ NHẬN 20,000 ĐỒNG KHI MUA BÁNH SINH NHẬT
GIẢM GIÁ 20% HÀNG NGÀY GIẢM GIÁ 50% THỨ 4 HÀNG TUẦN

Bánh Womenday HT2507

Giá : 250,000 vnđ

Bánh Womenday HT2506

Giá : 250,000 vnđ

Bánh Womenday HT2505

Giá : 250,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2003

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3001

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3002

Giá : 300,000 vnđ

Giá cũ: 300,000 vnđ

0%

Trái tim socola

Giá : 120,000 vnđ

Giá cũ: 120,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3501

Giá : 350,000 vnđ

Giá cũ: 350,000 vnđ

0%

Bánh VT2002

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2004

Giá : 200,000 vnđ

Giá cũ: 200,000 vnđ

Bánh Noel NE31

Giá : 300,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2401

Giá : 240,000 vnđ

Giá cũ: 240,000 vnđ

Cupcake it009

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it010

Giá : 15,000 vnđ

Bánh Womenday HT2507
Bánh Womenday HT2506
Bánh Womenday HT2505
Bánh trái tim vt2003
Bánh trái tim vt3001
Bánh trái tim vt3002
Trái tim socola
Bánh trái tim vt3501
Bánh VT2002
Bánh trái tim vt2004
Bánh Noel NE31
Bánh trái tim vt2401
Cupcake it009
Cupcake it010