Bánh sự kiện

Hỗ trợ

Giỏ hàng

0 sản phẩm

ĐĂNG KÝ NHẬN 20,000 ĐỒNG KHI MUA BÁNH SINH NHẬT
GIẢM GIÁ 20% HÀNG NGÀY GIẢM GIÁ 50% THỨ 4 HÀNG TUẦN

0%

Trái tim socola

Giá : 120,000 vnđ

Giá cũ: 120,000 vnđ

Cupcake it009

Giá : 15,000 vnđ

Cupcake it010

Giá : 15,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3101

Giá : 310,000 vnđ

Giá cũ: 310,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3102

Giá : 310,000 vnđ

Giá cũ: 310,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3601

Giá : 360,000 vnđ

Giá cũ: 360,000 vnđ

Bánh Noel NE31

Giá : 310,000 vnđ

Bánh Womenday HT2607

Giá : 260,000 vnđ

Bánh Womenday HT2606

Giá : 260,000 vnđ

Bánh Womenday HT2605

Giá : 260,000 vnđ

0%

Bánh VT2602

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2604

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt3601

Giá : 360,000 vnđ

Giá cũ: 360,000 vnđ

0%

Bánh trái tim vt2603

Giá : 260,000 vnđ

Giá cũ: 260,000 vnđ

Trái tim socola
Cupcake it009
Cupcake it010
Bánh trái tim vt3101
Bánh trái tim vt3102
Bánh trái tim vt3601
Bánh Noel NE31
Bánh Womenday HT2607
Bánh Womenday HT2606
Bánh Womenday HT2605
Bánh VT2602
Bánh trái tim vt2604
Bánh trái tim vt3601
Bánh trái tim vt2603