Bánh chưa trang trí

Hỗ trợ

Giỏ hàng

0 sản phẩm

ĐĂNG KÝ NHẬN 20,000 ĐỒNG KHI MUA BÁNH SINH NHẬT
GIẢM GIÁ 20% HÀNG NGÀY GIẢM GIÁ 50% THỨ 4 HÀNG TUẦN

Vị Chanh Leo - MS: CLK1

Giá : 220,000 vnđ

Vị Trà Xanh - MS: TXK1

Giá : 220,000 vnđ

vị mâm xôi - MS: MXK1

Giá : 220,000 vnđ

Vị chocolate - MS: MCK1

Giá : 220,000 vnđ

Vị rum nho - MS: RNK1

Giá : 220,000 vnđ

Vị táo xanh - MS: MTK1

Giá : 220,000 vnđ

Vị Chanh Leo - MS: CLK1
Vị Trà Xanh - MS: TXK1
Vị việt quất - MS: VQK1
vị mâm xôi - MS: MXK1
Tiramisu - Vị cafe - MS: TSK1
Vị chocolate - MS: MCK1
Vị rum nho - MS: RNK1
Vị táo xanh - MS: MTK1